Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 8539-297
Adres

Adres

Harcerska 31, Górki Wielkie

Warunki rezerwacji odpłatnych pobytów opiekunów

Rezerwacja i warunki płatności:

Zawarcie umowy na odpłatny pobyt opiekuna następuje po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu poprzez terminową wpłatę zaliczki w wysokości 300 złotych od pokoju w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Opłatę rezerwacyjną należy dokonać przelewem bankowym na konto: ING Bank Śląski o/Ustroń  50 1050 1096 1000 0001 0597 2525. Pozostałą część opłaty należy uiścić przelewem najpóźniej na 5 dni przed planowanym przyjazdemIstnieje również możliwość płatności  w dniu przyjazdu kartą płatniczą lub gotówką. Brak wpłaty upoważnia Ośrodek do odmowy przyjęcia.

Warunki rezygnacji:

Opiekun może odwołać rezerwację, składając oświadczenie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na więcej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu Ośrodek zwraca 50% opłaty rezerwacyjnej, a w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z pobytu w trakcie leczenia dziecka, Ośrodek zwraca 50 % opłaty za pobyt opiekuna, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do wykorzystania.

W przypadku rezygnacji, udokumentowanej sytuacją losową (np. wypadek,zgon członka rodziny- potwierdzone stosownym dokumentem) w trakcie leczenia dziecka, Ośrodek zwraca 75 % opłaty za pobyt opiekuna.