logoS


komunikat prezesa zarządu

202106211259


UWAGA! NOWY harmonogram turnusów na 2022. Prosimy o zapoznanie się z aktualną informacją poniżej.

 

Terminy przyjęć na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze w 2022 roku

Turnus Data przyjęcia Dzień tygodnia Data wypisu Dzien tygodnia Ilośc dni
           
- 1 - 03.01.2022 Poniedziałek 22.01.2022 Sobota 19
- 2 - 24.01.2022 Poniedziałek 12.02.2022 Sobota 19
- 3 - 14.02.2022 Poniedziałek 05.03.2022 Sobota 19
- 4 - 07.03.2022 Poniedziałek 26.03.2022 Sobota 19
- 5 - 28.03.2022 Poniedziałek 15.04.2022 Piątek 18
- 6 - 19.04.2022 Wtorek 07.05.2022 Sobota 18
- 7 - 09.05.2022 Poniedziałek 28.05.2022 Sobota 19
- 8 - 30.05.2022 Poniedziałek 18.06.2022 Sobota 19
- 9 - 20.06.2022 Poniedziałek 09.07.2022 Sobota 19
-10- 11.07.2022 Poniedziałek 30.07.2022 Sobota 19
-11- 01.08.2022 Poniedziałek 20.08.2022 Sobota 19
-12- 22.08.2022 Poniedziałek 10.09.2022 Sobota 19
-13- 12.09.2022 Poniedziałek 01.10.2022 Sobota 19
-14- 03.10.2022 Poniedziałek 22.10.2022 Sobota 19
-15- 24.10.2022 Poniedziałek 12.11.2022 Sobota 19
-16- 14.11.2022 Poniedziałek 03.12.2022 Sobota 19
-17- 05.12.2022 Poniedziałek 23.12.2022 Piątek 18
           

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków przebywających czasowo na leczeniu

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze w Górkach Wielkich

Procedury postepowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie szkoły przyszpitalnej w Górkach Wielkich

 Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach
  • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
    1 września 2020 r.
  • Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Sars-Cov-2 Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze z dnia 12 maja 2020 r.

 

Organizacja nauki i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Podczas pobytu w  Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze "dzieci w wieku szkolnym objęte są nauczaniem oraz specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi.

Szkoła i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych wchodzą w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (www.zss.skoczow.pl), ul. Mickiewicza 12.

Podstawa prawna:

art. 3, pkt 1a, lit.b i art.71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami )

oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie organizacji kształcenia oraz warunkówi form realizowania specjalnych działań opiekuńczo wychowawczychw przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Szanowni Państwo.

W związku z obecną sytuacją występowania zwiększonego ryzyka zakażenia
choroby spowodowanej koronawirusem Covid 19, prosimy Państwa o
zapoznanie się z następującymi dokumentami:

zamieszczamy Regulamin wraz z dwoma załącznikami (1,2) oraz wzorem umowy.

 

Nowy Harmonogram przyjęć w roku 2021

Do pobrania::

Regulamin dla opiekunów dzieci w czasie stanu epidemicznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 - Ankieta epidemiologiczna

Wzór Umowy_Covid19

 Zgoda na badania diagnostyczne i leczenie

Dokumenty szkoła do pobrania KARTA EWIDENCJI SZKOLNEJ <<>>

 

W związku z pandemią koronawirusa zniesione zostają wszelkie zabiegi inhalacyjne w pierwszym i drugim tygodniu pobytu. Jeżeli lekarz wyrazi zgodę w trzecim tygodniu istnieje możliwość przeprowadzania haloterapii. Zamiast zabiegów inhalacyjnych w pierwszych dwóch tygodniach dzieci będą zabierane na salę w celu wykonywania ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń oddechowych z oporem, oraz nauki skutecznego kaszlu.

 


 

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!