logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

loga

Nazwa postępowania: "Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. - Infrastruktura sprzętowa, postępowanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych"

Zamówienie zostanie udzielone w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert9 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

Strona prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/


 

 Załączniki do pobrania ::

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

 Załączniki do pobrania ::

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.06.2022 r

zmiana terminu składania i otwarcia ofert


 

 Załączniki do pobrania ::

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.06.2022 r

zmiana terminu składania i otwarcia ofert


 Załączniki do pobrania ::

Ogłoszenie o zamówieniu w bzp

Identyfikator postępowania