logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

WARUNKI REZERWACJI ODPŁATNYCH POBYTÓW OPIEKUNÓW

Rezerwacja i warunki płatności:

Zawarcie umowy na odpłatny pobyt opiekuna następuje po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu poprzez terminową wpłatę zaliczki w wysokości 300 złotych od pokoju w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Opłatę rezerwacyjną należy dokonać przelewem bankowym na konto: Bank Zachodni WBK nr konta: 67 1090 1782 0000 0001 2960 3251. Pozostałą część opłaty należy uiścić przelewem najpóźniej na 5 dni przed planowanym przyjazdemIstnieje również możliwość płatności  w dniu przyjazdu kartą płatniczą lub gotówką. Brak wpłaty upoważnia Ośrodek do odmowy przyjęcia.

Warunki rezygnacji:

Opiekun może odwołać rezerwację, składając oświadczenie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na więcej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu Ośrodek zwraca 50% opłaty rezerwacyjnej, a w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z pobytu w trakcie leczenia dziecka, Ośrodek zwraca 50 % opłaty za pobyt opiekuna, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do wykorzystania.

W przypadku rezygnacji, udokumentowanej sytuacją losową (np. wypadek,zgon członka rodziny- potwierdzone stosownym dokumentem) w trakcie leczenia dziecka, Ośrodek zwraca 75 % opłaty za pobyt opiekuna.