logoS


15-lecie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich

Byli goście, a wśród nich Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Ewa Momot, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Zastępca Redaktora Naczelnego Polskiego Radia Katowice Anna Sekudewicz,  dyrektorzy i prezesi placówek służby zdrowia, a także pracownicy, współpracownicy, przyjaciele i sympatycy Ośrodka. Były kwiaty, przemówienia, gratulacje i wiele wzruszających słów.

Najważniejsza jednak była satysfakcja z dobrze i pracowicie wypełnionego czasu, który minął od powstania OLR „Bucze” jako samodzielnej placówki. W czasie tym zmieniły się standardy leczenia, podniesiono kwalifikacje personelu, zwiększono komfort małych pacjentów, a także zmieniła się szata architektoniczna Ośrodka. Nie tylko główny budynek przeszedł w tym czasie metamorfozę; w miejscu dawnych zabudowań gospodarczych powstał nowoczesny, komfortowy pawilon, w którym mali pacjenci mogą przebywać pod opieką rodziców. Wszystkie te zmiany są wynikiem dobrej współpracy z przyjaciółmi Ośrodka, których nie brak zarówno we władzach gminnych, jak i powiatowych oraz wojewódzkich. Jednakże to wsparcie byłoby zdecydowanie mniej skuteczne bez wysiłków i starań ze strony znakomitego zespołu, jaki tworzy od samego początku personel placówki – lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki, salowe a także personel administracyjny, kuchenny i techniczny. Wszystkie te osoby mają jeden wspólny cel – poprawę zdrowia małych pacjentów.

Jednak jubileusz, nawet najbardziej satysfakcjonujący, nie powinien być pretekstem do spoczęcia na przysłowiowych laurach. Zarząd Ośrodka planuje dalszy rozwój placówki, udoskonalenie poziomu świadczonych usług oraz poszerzanie ich zakresu, tak, aby kolejna taka uroczystość nie była jedynie okazją do okolicznościowych laurek ale pozwoliła na dokonanie równie satysfakcjonującego podsumowania za następnych piętnaście lat.

Relacja fotograficzna